Zapytanie ofertowe - anulowane

Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę:

Wyposażenie stanowiska dpawania łukiem krytym SAW

Parametry:
- Głowica A2SF Mini Master, SAW PAV (suporty mechaniczne 180x180mm)- średnica drutu stal 1,6-4mm, max prędkość podawania drutu 9m/min, ilość topnika 6l, dopuszczalne obciążenie 800A, napięcie sterujące VAC 42  -  szt1
- Źródło LAF 1001 - max natężenie prądu spawania 1000A, Zakres nastaw A/V dla SAW 40/22  1000/45, napięcie 3 fazy 50Hz 400/440/550, natężenie A 100% 50Hz 64/64/52, bezpiecznik zwłoczny- 63A  - szt1
- Pakiet przewodów dla LAF 1001 dł15mb - szt1
- Układ odciągu topnika OPC- Basic - szt1
- Centralny lejek topnika - szt1
- Lampka prowadząca-laserowa, kabel 2m-  szt1
- Adapter szpuli drutu 30kg-plastikowy- szt1
- Zestaw części eksploatacyjnych dla drutu fi2,5mm- szt1

Dopuszcza się proponowanie w ofercie zamienników zapewniających parametry co najmniej takie same lub lepsze od powyższych.

Kryterium oceny oferty: cena
Waga punktowa przypisana do kryterium: 1
Sposób przyznawania punktacji za spełnienie kryterium: przemnożenie uzyskanej w ofercie ceny przez wagę; wynik najniższy uzyskany ze złożonych ofert zadecyduje o wyborze oferty.

Termin realizacji umowy: w możliwie najkrótszym terminie nie później niż 30.09.2021

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert przez podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z EC-SERVICE sp. z o.o. sp.k.

Nie przewiduje się możliwości zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jak również składania ofert częściowych.

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych przy czym wymogiem jest zapewnienie uzyskania parametrów „Wyposażenia stanowiska do spawania łukiem krytym SAW” co najmniej takich samych lub lepszych od określonych powyżej.

Oferty prosimy przesyłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia: 28.05 do godziny 10.00.

Uwaga: Oferty po tym terminie nie zostaną rozpatrywane!

Pytania prosimy kierować do: Krzysztof Igliński 504185642, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Po przetargu w trzeciej ikonce zamieścimy informację o wybranym dostawcy.