Wyposażenie stanowiska do spawania łukiem krytym SAW.

OPIS PROJEKTU


TYTUŁ PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM:
Wyposażenie stanowiska do spawania łukiem krytym SAW

CEL PROJEKTU:
Celem realizowanego projektu jest stworzenie w Firmie stanowiska do wysokowydajnego procesu spawania łukiem krytym pod topnikiem. Pozwoli to uzyskać wysokiej jakości konkurencyjny produkt - ekrany szczelne do kotłów energetycznych. Docelowo pozwoli to również usprawnić proces spawalniczy innych elementów produkowanych w naszej Firmie.

PLANOWANE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU: Główne rezultaty, które będą osiągnięte dzięki realizacji projektu to: - wprowadzenie na rynek nowego produktu, - wprowadzenie - w ramach zakresu działalności firmy - nowej, bardziej wydajnej, ekonomicznej metody spawania, - możliwość oferowania dostaw elementów ciśnieniowych do kotłów energetycznych kompleksowo tj. poza elementami już wytwarzanymi, uzupełnienie oferty o ekrany szczelne, - zwiększenie możliwości produkcyjnych zakładu w kg/rok docelowo o 30%, - zwiększenie zatrudnienia w Firmie, - rozwój Firmy poprzez możliwość przeznaczenia większych środków na inne cele inwestycyjne.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH:
Inwestycja współfinansowana jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020.

WARTOŚĆ GRANTU: 80.000,00 PLN